Oplechování nerezového komínu na ploché střeše

Oplechování třívrstvého nerezového komínu na ploché střeše s PVC fólií. Spoj PVC fólie a nerezového plechu byl vytažený cca o 30cm nahoru, aby byl schovaný pod protidešťovou manžetou a tím se omezilo riziko vniknutí vlhkosti do netěsných spojů.