Daily Archives: 26.2.2013

Jaký materiál vybrat pro vložkování komínu?

Jaký materiál vybrat pro vložkování komínů?

Vložkování komínů je nejčastější úpravou komína. Vložka komína se obvykle mění kvůli stáří, zápachu spalin v místnosti nebo při změně paliva. Jedná se o citlivý zásah do budovy, rekonstrukce komína či jeho stavba je náročnější finančně i časově. Vložkování komína lze provést tam, kde je dostatečně velký stávající průduch komína. Je-li průduch malý, dá se zvětšit frézováním komína. Frézování a vložkování komína se dá stihnout za pouhý jeden den, výjimečně dny dva.

Jaký materiál pro vložkování komínů vybrat? Nejlepší je poradit se s námi. Přihlédneme k vlastnostem komínu jako je nasákavost, kyselinotvornost, tepelná odolnost, pevnost v tlaku nebo objemová hmotnost a vybereme materiál, který bude odpovídajícím způsobem plynotěsný a odolný vůči spalinám.

 

Vložkování komínu keramickými vložkami

Keramické vložky a jejich vlastnosti:

 • druhy paliv: tuhá, kapalná i plynná
 • typy komínů: pouze komíny v pevném provedením
 • životnost: srovnatelná s životností domů
 • záruka: až 30 let
 • tloušťka: 120 – 250 mm
 • další vlastnosti: odolná vůči vlhku, korozi, vyhoření
Vložkování komínů plastovými vložkami

Plastové vložky a jejich vlastnosti:

 • druhy paliv:  plynná
 • typy komínů: rovné i úhybné komíny
 • životnost: srovnatelná s životností spotřebiče
 • záruka: až 10 let
 • tloušťka: 60 – 300 mm
 • další vlastnosti: nízká hmotnost, snadná montáž
 • upozornění: pouze pro systémy s teplotou spalin do 120°C
Vložkování komínů nerezovými vložkami

Nerezové vložky a jejich vlastnosti:

 • druhy paliv: tuhá, kapalná i plynná
 • typy komínů: rovné i úhybné komíny
 • životnost: srovnatelná s životností spotřebiče
 • záruka: až 10 let
 • tloušťka: 80 – 400 mm
 • další vlastnosti: snadná montáž

Co je třeba vědět o frézování komínů?

Co je třeba vědět o frézování komínů?

Frézování je jednoduše řečeno zvětšování prostoru, kterým proudí spaliny. Takto odebrat lze až jednu třetinu strany komína. Frézování se doporučuje, když starý komín netáhne nebo když je k němu třeba připojit spotřebič o vyšším výkonu. Frézování se nevyhnete ani tehdy, pokud potřebujete komín utěsnit, aniž byste tím chtěli přijít o předešlý vnitřní rozměr komínu. K utěsnění v tomto případě dochází skrze vložkování předem vyfrézovaného prostoru komínu.

Na jak dlouho frézování komína vyřadí komín z běžného provozu?

Samotné frézování komínu obyčejně postupuje rychlostí 1 až 2 metry za hodinu. Spolu s přípravou a úklidem nám práce nezabere zpravidla více než jeden den, a to dokonce i v případě, že na komínu ještě provedeme vložkování. Komín lze použít tedy hned druhý den po frézování.

Co frézování komína vyžaduje od vás jakožto zákazníka?

Každé frézování si žádá počáteční obhlídku komínu, díky které vám budeme schopni navrhnout pro vás nejvýhodnější řešení. Samotné frézování se pak děje ze střechy. Bude proto potřeba pro naše pracovníky zařídit volný přístup na střechu, do místností po celé délce komínu (zde proběhne kontrola komínového pláště a zabezpečení proti úniku prachu) a ke komínovým dvířkům. Poprosíme vás také o místo, kam budeme moci odkládat vyfrézovaný materiál.

Kdy frázování komína nemá smysl?

Frézovat nelze kovové, kamenné, železobetonové, keramické a azbestové vložky. Frézování nepůjde provést v momentě, kdy je váš komín ucpaný – v tomto případě je potřeba nejprve komín zprůchodnit. Nemá smysl frézovat nový průduch do zdi, stejně jako vyrovnávat uskočený nebo nerovný průduch – výsledek pouze okopíruje nerovnost. Zákony stability také nedovolují frézovat komín s velkým úhlem zalomení a samostatně stojící komín s narušenou statikou.

Kdy a proč je frézování komína pro vás tou nejlepší volbou?

Když se vás netýkají situace z předchozí odpovědi a zároveň potřebujete zlepšit tah komínu. Frézování komínu je levnější a rychlejší než stavba nového, a zároveň není nutné zásadně zasahovat do vzhledu objektu. Při následném vložkování a volbě vhodného materiálu může komín se zárukou sloužit až dalších 30 let.