Daily Archives: 6.3.2014

Čistý komín, aneb co pálit a nepálit v kamnech

Před několika měsíci začala fungovat mobilní aplikace a internetová stránka www.cisty-komin.cz. Netradičním způsobem upozorňuje na problematiku znečišťování ovzduší.

Projekt neziskové organizace Čisté nebe, se rozeběhnul na území Moravskoslezského kraje. A o co konkrétně jde? Je to velice snadné. Koukáte kolem sebe a fotíte „čoudící komíny.“ Do interaktivní mapy pak zadáte pouze místo pořízení a četnost „čmoudění.“ Za zajímavost jistě stojí i fakt, že není kouř jako kouř.

Účelem této aplikace je pak především zamyšlení se nad problémem špatného vytápění. Na stránce najdete i test na jednoduché měření tmavosti kouře. Podle zbarvení poznáte míru znečištění. Je tak vcelku jisté, že bílý kouř plynového kotle, nikdo nevyfotí. Ovšem černý, silný a dusivý kouř můžete zaznamenat. Tím, že aplikaci z větší části tvoří uživatelé sami, dostávají i zpětný odraz skutečného stavu „nezdravých komínů,“ už nejenom na území Moravskoslezského kraje. To, že se ikonky kouřových obláčků, představující záznam o čmoudícím komínu dostávají i na západ, svědčí o tom, jak velkého ohlasu tato služba dosáhla.

A jak vlastně topit, abychom si škodliviny nepouštěli přímo „pod nos?“ Otázka by spíše měla znít: „Čím netopit?“ Všeobecné doporučení tvrdí, vyvarovat se spalování plastů, polystyrenu, plastových fólií, PET lahví, chemicky ošetřených dřevěných palet, nápojových kartónů, celobarevných letáků a časopisů, pneumatik, či zbytků potravin. Bohužel i přemíra kotlů na tuhá paliva má negativní důsledky na lidský organismus.

Tuhé znečišťující látky a oxid siřičitý, vyskytující se právě při spalování tuhých paliv, neblaze ovlivňují činnost horních cest dýchacích, imunitní systém, způsobují bronchitidu i astma. Dioxiny, stejně jako těžké kovy, zase způsobují poškozování nervové soustavy a metabolismu. Mimo to jsou silně karcinogenní. Dopady na zdraví jedince mají i polyaromatické uhlovodíky a formaldehyd.