Daily Archives: 21.3.2016

4 Pa test prokáže, zda vám nehrozí riziko otravy oxidem uhelnatým

4 Pa test prokáže, zda vám nehrozí riziko otravy oxidem uhelnatým

Máte doma plynovou karmu či plynový kotel? Pokud ano tak možná nevíte, že tyto spotřebiče jsou nejrizikovější pro vznik podmínek způsobujících otravy oxidem uhelnatým. A to i otravy se smrtelnými následky, kterých je v Česku několik desítek ročně.

K posouzení toho, zda je váš spotřebič v pořádku a k vyloučení rizika se používá tzv. 4 Pa test. Ten slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) jak v kotelnách, tak i v domácnostech.

Zabiják jménem oxid uhelnatý

Statistiky jasně ukazují, že oxid uhelnatý má na svědomí život desítek lidí ročně, kteří jsou tímto nebezpečným plynem otráveni. K otravám přitom nejčastěji dochází přímo v domácnostech. Symptomy otravy jsou špatně rozpoznatelné a patří mezi ně bolesti hlavy, celková únava, bolest svalů a kloubů, nevolnost či zvracení. Nejohroženějšími skupinami jsou malé děti, těhotné ženy, důchodci a lidé s dýchacími obtížemi.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, je lehčí jak vzduch a je nedráždivý. Je velice jedovatý neboť blokuje přenášení kyslíku krví. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv (uhlí, benzínu, ropy, zemního plynu, zkapalněného plynu a dřeva). Ke kompletnímu spálení fosilních paliv je zapotřebí velkého množství vzduchu, což vyžaduje kvalitní ventilaci (přívod čerstvého vzduchu). Je proto zapotřebí, abyste zajistili přístup vzduchu pro všechna zařízení u kterých dochází k hoření, jako jsou kotle, karmy, krby, plynové sporáky, kamna a další.

Co lze zjistit 4 Pa testem

4 Pa-Testem je možné kontrolovat zajištění dostatečného množství vzduchu pro spalování při souběžném provozu topeniště a odsávací jednotky. Laicky řečeno, díky tomuto testu zjistíme, zda mají hořáky dostatek vzduchu v maximálním provozu.

Princip 4Pa testu: je založen na měření diferenčního tlaku mezi kotelnou a referenčním místem (venkovní vzduch nebo schodiště.

Využití 4 Pa testu

Jedná se o jednoduchý, cenově výhodný a transparentní postup. Není nutný zásah do zařízení a měření diferenčního tlaku je téměř nezávislé na počasí.

Doba testování je variabilní podle místních podmínek, nicméně neměla by přesáhnout desítky minut.

Jak tedy ochránit domácnost před oxidem uhelnatým?

Sebelepší test, tedy i 4 Pa test, může přijít pozdě. Lepší je prevence a dbát na několik zásad, které vás ochrání před nebezpečím nedokonalého spalování.

  • Nejlepším způsobem pro včasné varování před oxidem uhelnatým, je mít vhodný detektoru oxidu uhelnatého.
  • Nechtě udělat pravidelné kontroly všech palivových spotřebičů revizním technikem a to minimálně jednou ročně.
  • Spotřebiče na zemní plyn a uhlí by měla být pravidelně kontrolovány a čištěny.
  • Pokud používáte plynový sporák zajistěte dostatečný přívod vzduchu například větráním. Také plynové hořáky produkují oxid uhelnatý.
  • Nikdy nepoužívejte sporák k vytápění kuchyně!
  • Pravidelně v domácnosti větrejte.
  • Dávejte pozor na příznaky otravy oxidem uhelnatým. Bolest hlavy, svalů a kloubů, únava, ospalost a nevolnost.
  • V případě zjištění vysoké hladiny oxidu uhelnatého, neprodleně volejte záchranku a hasiče, třeba na linku 112, otevřete okna a dveře a opusťte daný prostor.