Nezařazené

4 Pa test prokáže, zda vám nehrozí riziko otravy oxidem uhelnatým

4 Pa test prokáže, zda vám nehrozí riziko otravy oxidem uhelnatým

Máte doma plynovou karmu či plynový kotel? Pokud ano tak možná nevíte, že tyto spotřebiče jsou nejrizikovější pro vznik podmínek způsobujících otravy oxidem uhelnatým. A to i otravy se smrtelnými následky, kterých je v Česku několik desítek ročně.

K posouzení toho, zda je váš spotřebič v pořádku a k vyloučení rizika se používá tzv. 4 Pa test. Ten slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) jak v kotelnách, tak i v domácnostech.

Zabiják jménem oxid uhelnatý

Statistiky jasně ukazují, že oxid uhelnatý má na svědomí život desítek lidí ročně, kteří jsou tímto nebezpečným plynem otráveni. K otravám přitom nejčastěji dochází přímo v domácnostech. Symptomy otravy jsou špatně rozpoznatelné a patří mezi ně bolesti hlavy, celková únava, bolest svalů a kloubů, nevolnost či zvracení. Nejohroženějšími skupinami jsou malé děti, těhotné ženy, důchodci a lidé s dýchacími obtížemi.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, je lehčí jak vzduch a je nedráždivý. Je velice jedovatý neboť blokuje přenášení kyslíku krví. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv (uhlí, benzínu, ropy, zemního plynu, zkapalněného plynu a dřeva). Ke kompletnímu spálení fosilních paliv je zapotřebí velkého množství vzduchu, což vyžaduje kvalitní ventilaci (přívod čerstvého vzduchu). Je proto zapotřebí, abyste zajistili přístup vzduchu pro všechna zařízení u kterých dochází k hoření, jako jsou kotle, karmy, krby, plynové sporáky, kamna a další.

Co lze zjistit 4 Pa testem

4 Pa-Testem je možné kontrolovat zajištění dostatečného množství vzduchu pro spalování při souběžném provozu topeniště a odsávací jednotky. Laicky řečeno, díky tomuto testu zjistíme, zda mají hořáky dostatek vzduchu v maximálním provozu.

Princip 4Pa testu: je založen na měření diferenčního tlaku mezi kotelnou a referenčním místem (venkovní vzduch nebo schodiště.

Využití 4 Pa testu

Jedná se o jednoduchý, cenově výhodný a transparentní postup. Není nutný zásah do zařízení a měření diferenčního tlaku je téměř nezávislé na počasí.

Doba testování je variabilní podle místních podmínek, nicméně neměla by přesáhnout desítky minut.

Jak tedy ochránit domácnost před oxidem uhelnatým?

Sebelepší test, tedy i 4 Pa test, může přijít pozdě. Lepší je prevence a dbát na několik zásad, které vás ochrání před nebezpečím nedokonalého spalování.

 • Nejlepším způsobem pro včasné varování před oxidem uhelnatým, je mít vhodný detektoru oxidu uhelnatého.
 • Nechtě udělat pravidelné kontroly všech palivových spotřebičů revizním technikem a to minimálně jednou ročně.
 • Spotřebiče na zemní plyn a uhlí by měla být pravidelně kontrolovány a čištěny.
 • Pokud používáte plynový sporák zajistěte dostatečný přívod vzduchu například větráním. Také plynové hořáky produkují oxid uhelnatý.
 • Nikdy nepoužívejte sporák k vytápění kuchyně!
 • Pravidelně v domácnosti větrejte.
 • Dávejte pozor na příznaky otravy oxidem uhelnatým. Bolest hlavy, svalů a kloubů, únava, ospalost a nevolnost.
 • V případě zjištění vysoké hladiny oxidu uhelnatého, neprodleně volejte záchranku a hasiče, třeba na linku 112, otevřete okna a dveře a opusťte daný prostor.

Na kotel je dotace od státu, na revizi ne

Na kotel je dotace od státu, na revizi ne

Při řešení nového topení je výhodné využít dotační podporu od státu. Ta se však týká pouze nákupu kotlů a nikoliv revize či repase komína. Náklady spojené s revizí komínového tělesa musí každý hradit sám. Odborníci se shodují, že to je zřejmě ten hlavní důvod, proč tuto zákonnou povinnost mnoho lidí ignoruje.

Náklady na přizpůsobení spalinové cesty novému kotli však vůbec nemusí být vysoké. Velkou finanční zátěží se stanou až v případě, kdy vlivem špatného zapojení či z jiného důvodu dojde k destrukci této cesty. Následky při zanedbání celé věci mohou být fatální. Nejen pro Váš majetek a peněženku.

Měníte kotel? Nezapomeňte na revizi komína!

Vyměnili jste kotel? Výborně, tím ale práce nekončí. Věděli jste, že po jeho instalaci musíte nechat udělat revizi celé spalinové cesty?

Je to stejné jako když doma uklízíte. Nestačí všechno nahrnout pod koberec a myslet si, že je díky tomu všechno v pohodě. Vnější první pohled totiž může klamat. Když vyměníte jednu součástku komplexního systému pro odtah splodin, je potřeba zkontrolovat, jestli to k sobě všechno pasuje.

Vyměňujete-li tedy kotel, je třeba nechat si udělat i revizi komína. V případě, že komín neodpovídá Vašemu novému kotli, může v krajních případech totiž dojít i k velmi nepříjemným nehodám.

Špatný komínový tah znamená ztrátu peněz

Dle nařízení vlády (91/2010 Sb.), je současně s instalací nového spotřebiče povinnost nechat provést revizi celé spalinové cesty. Potíž je v tom, že neexistuje žádná sankce, pokud někdo revizi neudělá. A tak mnoho lidí takovouto revizi opomíjí.

Lidé se mylně domnívají, že když nový kotel má nižší teplotu spalin než ten původní, nemůže se nic stát. Přitom však právě v takovém případě hrozí, že ve spalinové cestě začnou spaliny kondenzovat, začnou se tvořit dehtové usazeniny, a mnohonásobně se zvýší riziko vzplanutí.

U jednotlivých kotlů je také nutné věnovat pozornost různým požadavkům na komínový tah.

Pokud je příliš vysoký, tak snižuje účinnost spalování a vy zbytečně zaplatíte více než byste museli. Naopak pokud je tah nedostatečný, dochází k úniku spalin ohrožujících vaše zdraví.

Čistý komín, aneb co pálit a nepálit v kamnech

Před několika měsíci začala fungovat mobilní aplikace a internetová stránka www.cisty-komin.cz. Netradičním způsobem upozorňuje na problematiku znečišťování ovzduší.

Projekt neziskové organizace Čisté nebe, se rozeběhnul na území Moravskoslezského kraje. A o co konkrétně jde? Je to velice snadné. Koukáte kolem sebe a fotíte „čoudící komíny.“ Do interaktivní mapy pak zadáte pouze místo pořízení a četnost „čmoudění.“ Za zajímavost jistě stojí i fakt, že není kouř jako kouř.

Účelem této aplikace je pak především zamyšlení se nad problémem špatného vytápění. Na stránce najdete i test na jednoduché měření tmavosti kouře. Podle zbarvení poznáte míru znečištění. Je tak vcelku jisté, že bílý kouř plynového kotle, nikdo nevyfotí. Ovšem černý, silný a dusivý kouř můžete zaznamenat. Tím, že aplikaci z větší části tvoří uživatelé sami, dostávají i zpětný odraz skutečného stavu „nezdravých komínů,“ už nejenom na území Moravskoslezského kraje. To, že se ikonky kouřových obláčků, představující záznam o čmoudícím komínu dostávají i na západ, svědčí o tom, jak velkého ohlasu tato služba dosáhla.

A jak vlastně topit, abychom si škodliviny nepouštěli přímo „pod nos?“ Otázka by spíše měla znít: „Čím netopit?“ Všeobecné doporučení tvrdí, vyvarovat se spalování plastů, polystyrenu, plastových fólií, PET lahví, chemicky ošetřených dřevěných palet, nápojových kartónů, celobarevných letáků a časopisů, pneumatik, či zbytků potravin. Bohužel i přemíra kotlů na tuhá paliva má negativní důsledky na lidský organismus.

Tuhé znečišťující látky a oxid siřičitý, vyskytující se právě při spalování tuhých paliv, neblaze ovlivňují činnost horních cest dýchacích, imunitní systém, způsobují bronchitidu i astma. Dioxiny, stejně jako těžké kovy, zase způsobují poškozování nervové soustavy a metabolismu. Mimo to jsou silně karcinogenní. Dopady na zdraví jedince mají i polyaromatické uhlovodíky a formaldehyd.

Chcete komín k novostavbě nebo do starého domu?

Při rozhodování o typu komínu záleží hodně na tom, v jaké situaci komín potřebujete, jestli jej plánujete pro novostavbu, nebo rychle potřebujete nový komín do staršího domku.

Výhodou nerezových komínových systémů je možnost jednoduché instalace na fasádu nebo do interiéru domu bez nutnosti budování základů. Pokud tedy potřebujete rychle nový komín např. pro připojení krbových kamen, potom je nerezový komín ideálním řešením.

Mezi výhody nerezových komínových systémů patří také snadná rozebíratelnost, která se může hodit například při pozdějších opravách, pokud by došlo k závadě na konkrétním dílu.

Důležitá při rozhodování o typu komína je samozřejmě také cena. Cena nerezových komínů je o něco málo vyšší proti zděným komínovým systémům. Výhodou na druhou stranu je rychlost montáže a umístění na libovolném místě a to v jakékoliv fázi stavby.

Zděný komín je zase dobrou volbou pro novostavby, kde se komín navrhuje nejčastěji uvnitř dispozice domu, což je výhodné z hlediska jeho tepelné izolace a také ze statických důvodů.

 

Nerezový komín nepotřebuje základy

Nerezové komíny jsou obvykle dodávány jako jednoduchá stavebnice. Kromě základních částí můžete využít různé komponenty, přídavné díly, redukce pro komín apod. Jednotlivé díly komína se zasunují do sebe a navzájem upevňují kovovými sponami. Nerezový typ komína nepotřebuje pevný podklad, protože se montuje na komínovou konzolu připevněnou ke zdi.

Naproti tomu zděný komín většinou potřebuje základy. Proto je stavba zděného komínu většinou součástí samotné výstavby nového domu. Zděný komín lze sice k budově přistavět i dodatečně, nicméně někdy to není možné kvůli požadovanému umístění kamen.

Co se týká srovnání po stránce funkčnosti, jak zděný komín, tak nerezový komín jsou vhodné pro všechny typy používaných paliv a spotřebičů, tedy pro topení plynem, uhlím, dřevem i peletami. Oba se vyznačují srovnatelně dlouhou životností a trvanlivostí použitých materiálů.

Nerezové komíny jsou obvykle třívrstvé. Skládají se z vnějšího nerezového pláště, tepelné izolace a vnitřní vložky, která může být podle typu buď keramická, nerezová, nebo v některých případech i plastová.

Vícevrstvé nerezové komíny se používají při stavbě nových komínu.  Pro rekonstrukce starých zděných komínů se používají hlavně nerezové komínové vložky.

Jaký materiál vybrat pro vložkování komínu?

Jaký materiál vybrat pro vložkování komínů?

Vložkování komínů je nejčastější úpravou komína. Vložka komína se obvykle mění kvůli stáří, zápachu spalin v místnosti nebo při změně paliva. Jedná se o citlivý zásah do budovy, rekonstrukce komína či jeho stavba je náročnější finančně i časově. Vložkování komína lze provést tam, kde je dostatečně velký stávající průduch komína. Je-li průduch malý, dá se zvětšit frézováním komína. Frézování a vložkování komína se dá stihnout za pouhý jeden den, výjimečně dny dva.

Jaký materiál pro vložkování komínů vybrat? Nejlepší je poradit se s námi. Přihlédneme k vlastnostem komínu jako je nasákavost, kyselinotvornost, tepelná odolnost, pevnost v tlaku nebo objemová hmotnost a vybereme materiál, který bude odpovídajícím způsobem plynotěsný a odolný vůči spalinám.

 

Vložkování komínu keramickými vložkami

Keramické vložky a jejich vlastnosti:

 • druhy paliv: tuhá, kapalná i plynná
 • typy komínů: pouze komíny v pevném provedením
 • životnost: srovnatelná s životností domů
 • záruka: až 30 let
 • tloušťka: 120 – 250 mm
 • další vlastnosti: odolná vůči vlhku, korozi, vyhoření
Vložkování komínů plastovými vložkami

Plastové vložky a jejich vlastnosti:

 • druhy paliv:  plynná
 • typy komínů: rovné i úhybné komíny
 • životnost: srovnatelná s životností spotřebiče
 • záruka: až 10 let
 • tloušťka: 60 – 300 mm
 • další vlastnosti: nízká hmotnost, snadná montáž
 • upozornění: pouze pro systémy s teplotou spalin do 120°C
Vložkování komínů nerezovými vložkami

Nerezové vložky a jejich vlastnosti:

 • druhy paliv: tuhá, kapalná i plynná
 • typy komínů: rovné i úhybné komíny
 • životnost: srovnatelná s životností spotřebiče
 • záruka: až 10 let
 • tloušťka: 80 – 400 mm
 • další vlastnosti: snadná montáž

Co je třeba vědět o frézování komínů?

Co je třeba vědět o frézování komínů?

Frézování je jednoduše řečeno zvětšování prostoru, kterým proudí spaliny. Takto odebrat lze až jednu třetinu strany komína. Frézování se doporučuje, když starý komín netáhne nebo když je k němu třeba připojit spotřebič o vyšším výkonu. Frézování se nevyhnete ani tehdy, pokud potřebujete komín utěsnit, aniž byste tím chtěli přijít o předešlý vnitřní rozměr komínu. K utěsnění v tomto případě dochází skrze vložkování předem vyfrézovaného prostoru komínu.

Na jak dlouho frézování komína vyřadí komín z běžného provozu?

Samotné frézování komínu obyčejně postupuje rychlostí 1 až 2 metry za hodinu. Spolu s přípravou a úklidem nám práce nezabere zpravidla více než jeden den, a to dokonce i v případě, že na komínu ještě provedeme vložkování. Komín lze použít tedy hned druhý den po frézování.

Co frézování komína vyžaduje od vás jakožto zákazníka?

Každé frézování si žádá počáteční obhlídku komínu, díky které vám budeme schopni navrhnout pro vás nejvýhodnější řešení. Samotné frézování se pak děje ze střechy. Bude proto potřeba pro naše pracovníky zařídit volný přístup na střechu, do místností po celé délce komínu (zde proběhne kontrola komínového pláště a zabezpečení proti úniku prachu) a ke komínovým dvířkům. Poprosíme vás také o místo, kam budeme moci odkládat vyfrézovaný materiál.

Kdy frázování komína nemá smysl?

Frézovat nelze kovové, kamenné, železobetonové, keramické a azbestové vložky. Frézování nepůjde provést v momentě, kdy je váš komín ucpaný – v tomto případě je potřeba nejprve komín zprůchodnit. Nemá smysl frézovat nový průduch do zdi, stejně jako vyrovnávat uskočený nebo nerovný průduch – výsledek pouze okopíruje nerovnost. Zákony stability také nedovolují frézovat komín s velkým úhlem zalomení a samostatně stojící komín s narušenou statikou.

Kdy a proč je frézování komína pro vás tou nejlepší volbou?

Když se vás netýkají situace z předchozí odpovědi a zároveň potřebujete zlepšit tah komínu. Frézování komínu je levnější a rychlejší než stavba nového, a zároveň není nutné zásadně zasahovat do vzhledu objektu. Při následném vložkování a volbě vhodného materiálu může komín se zárukou sloužit až dalších 30 let.

 

Jaký komín vybrat?

Nemůžete se zorientovat v široké nabídce komínů? Nevíte jaký komín vybrat právě pro Váš byt či dům? Následujících pár řádku vám pomůže se o komínech a jejich nabídce lépe zorientovat.

V dnešní době roste obliba nerezových komínů. Jejich výhodami jednoznačně jsou…
 • rychlá realizace
 • nepotřebují betonový základ
 • mohou se kotvit na fasádu z jakéhokoliv podlaží
 • podle materiálu vnitřní vrstvy komínu je můžeme použít pro krbová kamna, krby, pece, turbo kotle či kondenzační kotle
 • mohou tvořit estetický (dekorativní) prvek v interieru či exterieru
 • mohou být dodány v široké škále barevných odstínů
 • mohou se také kdykoliv demontovat a přemístit na jinou stavbu
 • díky hladkým stěnám vnitřní nerezové vložky se na stěnách méně usazují saze a dehet
 • oproti šamotovým či keramickým vložkám má komín od počátku zatopení lepší tah, protože spaliny prohřívají pouze nerez o tloušťce 0,6- 1mm, oproti šamotu o tloušťce 15- 20mm
Takže je lze použít hlavně v…
 • bytových domech,
 • rodinných domech, podkrovích, dřevostavbách, nízkoenergetických a pasivních domech,
 • mobilních domech i v případě dodatečného umístění např. krbových kamen,
 • nebo při prodloužení stávajících komínů
Naopak zděné komíny
 • jsou levnější než nerezové komíny
 • jsou pro všechny druhy tuhých paliv
 • mají větší odolnost proti vyhoření komínu
 • z estetického hlediska se dá komín vnitřně povrchově upravit jako vnitřní zdivo a komín potom není tak nápadný
 • pokud se náhodou změní druh spotřebiče, není důvod bourat komín, ani stavět nový… pouze vyměníme vložku