Jaký materiál vybrat pro vložkování komínu?

26.02.2013 09:45

Jaký materiál vybrat pro vložkování komínů?

Vložkování komínů je nejčastější úpravou komína. Vložka komína se obvykle mění kvůli stáří, zápachu spalin v místnosti nebo při změně paliva. Jedná se o citlivý zásah do budovy, rekonstrukce komína či jeho stavba je náročnější finančně i časově. Vložkování komína lze provést tam, kde je dostatečně velký stávající průduch komína. Je-li průduch malý, dá se zvětšit frézováním komína. Frézování a vložkování komína se dá stihnout za pouhý jeden den, výjimečně dny dva.

Jaký materiál pro vložkování komínů vybrat? Nejlepší je poradit se s námi. Přihlédneme k vlastnostem komínu jako je nasákavost, kyselinotvornost, tepelná odolnost, pevnost v tlaku nebo objemová hmotnost a vybereme materiál, který bude odpovídajícím způsobem plynotěsný a odolný vůči spalinám.

Vložkování komínu keramickými vložkami

Keramické vložky a jejich vlastnosti:

-          druhy paliv: tuhá, kapalná i plynná

-          typy komínů: pouze komíny v pevném provedením

-          životnost: srovnatelná s životností domů

-          záruka: až 30 let

-          tloušťka: 120 – 250 mm

-          další vlastnosti: odolná vůči vlhku, korozi, vyhoření

Vložkování komínů plastovými vložkami

Plastové vložky a jejich vlastnosti:

-          druhy paliv:  plynná

-          typy komínů: rovné i úhybné komíny

-          životnost: srovnatelná s životností spotřebiče

-          záruka: až 10 let

-          tloušťka: 60 - 300 mm

-          další vlastnosti: nízká hmotnost, snadná montáž

-          upozornění: pouze pro systémy s teplotou spalin do 120°C

Vložkování komínů nerezovými vložkami

Nerezové vložky a jejich vlastnosti:

-          druhy paliv: tuhá, kapalná i plynná

-          typy komínů: rovné i úhybné komíny

-          životnost: srovnatelná s životností spotřebiče

-          záruka: až 10 let

-          tloušťka: 80 – 400 mm

-          další vlastnosti: snadná montáž