Měníte kotel? Nezapomeňte na revizi komína!

16.01.2015 08:07

Vyměnili jste kotel? Výborně, tím ale práce nekončí. Věděli jste, že po jeho instalaci musíte

nechat udělat revizi celé spalinové cesty?

Je to stejné jako když doma uklízíte. Nestačí všechno nahrnout pod koberec a myslet si, že

je díky tomu všechno v pohodě. Vnější první pohled totiž může klamat. Když vyměníte jednu

součástku komplexního systému pro odtah splodin, je potřeba zkontrolovat, jestli to k sobě

všechno pasuje.

Vyměňujete-li tedy kotel, je třeba nechat si udělat i revizi komína. V případě, že komín

neodpovídá Vašemu novému kotli, může v krajních případech totiž dojít i k velmi

nepříjemným nehodám.