Frézování a vložkování komínu – RD Blučina

Frézování cihlového komínu, vložkování dvouprůduchového komínu, stavba nové nadstřešní části s použitím nadstřešní dekorativní tvárnice. Levý průduch je vyvložkován pro odvětrání digestoře a v pravém průduchu je umístěna flexibilní komínová vložka DN 180 pro krbová kamna (stávající průduch cca 140x140mm  byl vyfrézován na průměr 220mm).