Nerezový fasádní komín ve Střelicích

Nerezový fasádní komín „Elegán“. Spoje jednotlivých komponentů jsou opatřeny jednoduchou pevnou sponou, aby se co nejméně narušoval celistvý povrch komínu.