Zděné komíny

Zděný komín s větrací šachtou

Zděný komín pro kotel na tuhá paliva ze šamotu DN 200 mm, učinná výška 5 m. Ve větrací šachtě komínové tvárnice jsou plastové vložky pro kondenzační kotel, DN 80 mm. Přívod vzduchu pro kondenzační kotel je zajištěn taktéž větrací šachtou. Černá plastová trubka je odolná vůči UV záření.

Zděný komín – Pohořelice

Komín EKO UNIVERSAL ke krbovým kamnům, průměr průduchu 200mm, účinná výška 5,4m, nadstřešní část z dekorativních betonových tvátnic.

Zděný komín ke krbovým kamnům

Zděný komín pro krbová kamna ADURO, šamotová vložka DN 180 mm, účinná výška komínu 5,4 m. Nadstřešní část postavena z černých dekorativních tvárnic.

Zděný komín s nerezovým prodloužením

Lékařská fakulta OU v Ostravě

Zděné komíny prochází přes 4 podlaží a v nadstřešní části je napojené nerezové prodloužení komínu. Komíny jsou navrženy pro 2 kondenzační kotle o jmenovitém výkonu 2 x 200 kW a jeden kondenzační kotel 280 kW

Dvouprůduchový zděný komín

RD Hrušovany u Brna Frézování a vložkování dvouprůduchového komínu pro plynový kotel DN 120 mm a krbovou vložku DN 180 mm. Nadstřešní část komínu ubourána a znovu postavena z betonových tvárnic.

Zděný komín s montážní šachtou – Boskovice

Stavba systémového komínu Eko Universal, jednoprůduchový komín s větrací šachtou. Komín s šamotovou vložkou postaven pro krbová kamna, montážní šachta vyvložkována PPH potrubím a využita pro odtah spalin od kondenzačního kotle.