Fasádní komín Mokrá-Horákov

Fasádní komín Mokrá-Horákov

Fasádní komín u chaty, červená barva opláštění komínu, nerezová vložka DN 150mm, v 1.PP zapojeny krbová kamna

 

 

 

 

Vrtání prostupu obvodovou stěnou z plných cihel a železobetonu.