Nerezový komín - odkouření od kondenzačního kotle

Nerezový komín - odkouření od kondenzačního kotle

Montáž odkouření od kondenzačního kotle, koaxiální odvod spalin plastovým potrubím D80-125mm. 

Kvůli vysoké nadstřešní části byl použit pro lepší statiku nerezový plášť.