Black Diamond - RD Nebovidy

Black Diamond - RD Nebovidy

Montáž nerezového izolovaného komínu D150/250 v provedení tzv. přímého odkouření, kdy opticky komín vystupuje rovnou ze spotřebiče.

Kamna jsou zavěšena na stěně a jsou prosklená ze třech stran. Je zde možnost bočního přikládání dřeva, takže se při přikládání zamezí občasnému úniku kouře do místnosti.