Prostup nerezového komínu přes fasádu moderního domu

Categories: Nezařazené

Základem správně fungujícího komínu je jeho odborné a správné navržení. Komín je důležitou součástí stavby, a proto je důležité především dbát na správný návrh komínového systému, jakož i jeho realizaci. Před zahájením prací je třeba důkladně promyslet umístění komínového systému a umístění prostupu stěnou či střechou a minimální vzdálenost od hořlavých materiálů.

Funkčnost komína

Důležité je zajištění optimální funkčnosti komína, které závisí na několika faktorech, včetně jeho přesného návrhu, instalace a údržby. Komín by měl být navržen tak, aby umožňoval správný odtok spalin z ohniště. To znamená, že by měl mít dostatečnou výšku a průměr, aby dokázal odvést veškeré spaliny z vytápěného prostoru ven. Komín by také měl být správně instalován tak, aby byl dostatečně pevný a stabilní.

Prostup komínu přes konstrukce, jako jsou například stropy, podlahy nebo stěnu, může být problematický a vyžaduje správné plánování a instalaci. Pro optimální funkčnost komína je klíčové správné provedení a umístění tepelné izolace komínové vložky. Díky tomu dochází k pomalejšímu ochlazování spalin po celé délce komína a rychlejší reakci na zátop.

Vysoká účinnosti moderních spotřebičů však vede k nízké výstupní teplotě spalin a zvyšuje tak potřebu udržení teploty spalin v komíně. Proto je konstrukce komína bez tepelné izolace nebo s nahrazením vnitřní vložky masivnějším pláštěm komplikovaná a může způsobit nadměrnou kondenzaci a snížení tahu komína.  Je tedy nutné přizpůsobit konstrukci komína moderním trendům ve stavebnictví a požadavkům na účinnost spotřebičů.

Zabudování komína z pohledu bezpečnosti

V posledních letech došlo v oblasti stavebnictví k vývoji nových materiálů a technologií, což ovlivnilo požadavky na konstrukci komína a jeho začlenění do stavby. Stavebnictví se dnes orientuje na konstrukce z hořlavých materiálů a tím se zvyšují nároky na požární bezpečnost komína ve stavbě a na parotěsnost celé stavební konstrukce. Současně s tím, se výrazně zvýšila výška tepelné izolace stropů, přes které komín musí procházet. Tyto protichůdné požadavky jsou výrazně patrné zejména při spalování tuhých paliv.

V praxi to znamená, že je nutné mít vhodnou skladbu komínového tělesa v závislosti na typu spotřebiče, správný průměr komína a vhodný způsob jeho zabudování do stavby.

Místa s nejvyšší teplotní zátěží na okolní konstrukci představují nedostatečně větrané a parotěsné prostupy. Čím větší vrstvou izolace komín prochází, tím větší tepelné zatížení vzniká na jeho plášti (např. při průchodu stropem). To může vést k nebezpečnému zahřívání a dokonce i k požáru. Proto je důležité, aby stavební detaily byly navrženy a realizovány správně.