Frézování komínů

Frézování komínů je navýšení vnitřního prostoru komínu, kterým proudí zplodiny. Jedná se o méně náročnou alternativu ke stavbě komínu nového - vybourání starého představuje velký stavební zásah pro celou budovu a stavba nového komína na jiném místě pak ztrátu vnitřního prostoru. Rádi Vám komín vyfrézujeme tak, abyste nepřišli o pohodlí dosavadního domova.

 

 

      1. Původní stav komínu        2. Fréza spuštěná v komínu          3. Vyfrézovaný komín              4. Vyvložkovaný komín

 

Kdy je frézování komínu třeba?

 •  jestliže potřebujete zvětšit vnitřní průměr komína
 • pro zlepšení tahu komína
 • pokud chcete připojit spotřebič o vyšším výkonu, než umožňuje stávající komín
 • jestliže je stávající komín netěsný a je nutné komín vyvložkovat na stejný rozměr jako má dosavadní komín

 

 

Technické podmínky pro frézování:

 • Komín musí být v celém rozsahu práce průchodný, v případě zájmu přijedeme na prohlídku před frézováním ZDARMA.
 • Ke komínu na střeše musí být přístup.
 • Všechny místnosti v budově, kterými prochází komín, musí být přístupné po celou dobu rozsahu prací.
 • Komín může být zlomený v úhlech max. 15 stupňů, při větších úhlech je nutné v místě lomu vybourat montážní otvor – zabezpečí naše firma.
 • Zákazník bere na vědomí, že se při práci v objektu může prášit a objekt zajistí v možnostech vlastních opatření.
 • V některých případech je nutné ve spodní části komínu vybourat malý montážní otvor pro vybírání odfrézovaného zdiva a manipulaci při samotném vložkování komínu.
 • Před frézováním komína musí být provedena prohlídka komínového pláště hlavně v prostorách střechy a dřevěných stropů.
 • U samostatně stojících komínů je nutné posoudit statiku, kterou vykonáme při prohlídce.

 

Další technické podmínky:

 • Keramiku, železobeton a azbest zpravidla není možné frézovat.
 • Frézuje se max. 1/3 ze stěny komínového zdiva.
 • Vyfrézovaný komín není možné používat bez vyvložkování vhodným materiálem/vložkami.