Špatný komínový tah znamená ztrátu peněz

Categories: Nezařazené

Dle nařízení vlády (91/2010 Sb.), je současně s instalací nového spotřebiče povinnost nechat provést revizi celé spalinové cesty. Potíž je v tom, že neexistuje žádná sankce, pokud někdo revizi neudělá. A tak mnoho lidí takovouto revizi opomíjí.

Lidé se mylně domnívají, že když nový kotel má nižší teplotu spalin než ten původní, nemůže se nic stát. Přitom však právě v takovém případě hrozí, že ve spalinové cestě začnou spaliny kondenzovat, začnou se tvořit dehtové usazeniny, a mnohonásobně se zvýší riziko vzplanutí.

U jednotlivých kotlů je také nutné věnovat pozornost různým požadavkům na komínový tah.

Pokud je příliš vysoký, tak snižuje účinnost spalování a vy zbytečně zaplatíte více než byste museli. Naopak pokud je tah nedostatečný, dochází k úniku spalin ohrožujících vaše zdraví.