Jádrové vrtání

Categories: Komíny, Nezařazené

Jádrové vrtání se nejčastěji používá ke zhotovení přesných dodatečných kruhových prostupů skrze stavební konstrukce. Může jít o konstrukce nosné nebo nenosné. Jádrové vrtání lze provádět v různých směrech – kolmo, šikmo či vodorovně. Je vhodné pro vytváření prostupů například pro vodoinstalace, plyn, kouřovody, vzduchotechniku, elektrorozvody anebo pro vrtání kotevních otvorů. Prostupy mohou mít podobu jednoho vrtu nebo může jít o tzv. perforování, tedy soustavu vzájemně se překrývajících vrtů, které se používá tam, kde je tato technologie finančně výhodnější, její nasazení je vzhledem k podmínkám jednodušší anebo tam, kde není možné použít jiný postup, například řezání.

Výhody jádrového vrtání

 • Velmi rychlé, krátká doba realizace
 • Přesnost otvorů, přesné řezy vedle vedení, instalací – na krátkou vzdálenost.
 • Minimální prašnost
 • Nevnáší do konstrukce praktický žádné vibrace a zbytkové pnutí
 • Aplikační variabilita
 • Nenáročné na prostor
 • Nízká hlučnost
 • Kompaktní odpadní části, snadná a rychlá likvidace
 • Mobilní použití
 • Úspora pracovních sil
 • Bezpečná práce při minimální uzávěře pracovního prostoru

Charakteristika a možnosti jádrového vrtání

Jádrové vrtání je možné využít k vytváření prostupů pro technologické rozvody, rozvody kanalizace a vzduchotechniky, otvory pro vlepování výztuže, prostupy do komínů a digestoře, průzkumné sondy a vrty pro odběr zkušebních vzorků, vrtání odvodňovacích prostupů (mosty, střechy), prostupy konstrukcemi.

Běžně vrtané průměry se pohybují v rozmezí 10 až 1000 mm. Nejčastěji vrtané průměry leží v rozmezí 40 až 350 mm. Větší vrtáky nejsou již tak běžné. Je možné vyrobit i vrtací korunky s průměrem větším než 1000 mm, ale s vrtáním takto velkých průměrů je spojeno množství komplikací. Zejména je potřeba zajistit dostatečnou stabilitu vrtací soupravy a manipulační možnosti. Odvrtané jádro může mít v těchto případech velkou váhu a na manipulaci je většinou třeba použít jeřáb nebo bagr. U průměrů nad 1000 mm je vhodnější zvolit jiné technologie.

Výhody chlazení vzduchem

Jádrové vrtání je možné provádět za mokra nebo za sucha. Chlazení vzduchem za pomoci vysavače a odsávacích adaptérů, kdy vysavač odsává odvrtaný prach a pod tlakem zároveň chladí. Tento způsob vrtání je vhodný především pro měkčí stavební materiály, jako jsou plné nebo duté cihly, hlína nebo smíšené zdivo (cihly a hlína), nevyztužený beton, pórobeton, ytong aj. Lze ho použít i při vrtání menších průměrů železobetonu. Vrtání lze provádět i přes zateplení.

Vrtání za sucha se doporučuje zejména v choulostivém prostředí, v čistých a dokončených interiérech. Lze vrtat i do již zhotovené fasády.

Jádrové vrtání bez kotvení

Menší průměry je možné vrtat z ruky nebo z vrtacího stojanu. Vrtání bez nutnosti kotvení lze použít do průměru otvoru 200-225 mm. U větších průměrů je již vhodné použít vrtačku s kotvením. Při vrtání z ruky nebo ze stojanu nevznikají další otvory, které by se musely poté zapravovat.