Komíny

Nerezový komín vedený po fasádě

Dodatečná instalace komínu může být poměrně komplikovaná a udělat z vašeho již zabydleného domu na čas staveniště. Lehké nerezové komíny vedené po fasádě jsou tedy alternativou pro již zařízené domy a jejich majitele, kteří si chtějí večer sednout například k plápolajícímu krbu, užívat si přítomného okamžiku a současně se chtějí vyhnout stavebním úpravám a zásahům uvnitř stávajícího interiéru.

Instalace nerezového komína vedeného po fasádě se nejčastěji používá u dodatečně montovaných spotřebičů, kde se s nimi původně nepočítalo anebo v případě, kdy je oprava či rekonstrukce stávajícího vnitřního komínového tělesa finančně a technologicky náročná.

Postup aneb Když se rozhodnete pro komín vedený po fasádě

Pokud se rozhodnete pro komín vedený po fasádě, je vhodné si nejprve zodpovědět otázky typu:

  • Budeme připojovat již vybraný typ spotřebiče nebo potřebujeme výběr zkonzultovat?
  • Jedná se o zařízení na pevná paliva či plyn (typ kondenzační, atmosferický, na peletky, krbová kamna aj.)?
  • Bude realizovaná konstrukce komína rovná či uhýbaná (ovlivňuje zásady kotvení – do fasády, do střechy,…)?

Dále je potřeba respektovat a brát ohledy na:

  • minimální účinnou výšku komínu (tj. výška od sopouchů až po ústí komínu). Tato výška je dle normy min. 5 metrů.
  • okolí a případné překážky (strom, sousední budova,…) v bezprostřední blízkosti, kde bude stavba komínu realizována (vždy je potřeba brát ohledy na bezpečný odvod spalin do ovzduší).

Výhody komínu vedeného po fasádě

+ bezpečnost (oheň odchází nejkratší cestou ven z domu)

+ zpravidla snadnější instalace

+ cena (obvykle je komín vedený po fasádě levnější než komín vnitřní, jelikož při instalaci v interiéru se do ceny promítají další náklady například na prostupy střechou, tepelně izolační prostupy, napojování na parozábrany aj. – které výslednou cenu prodražují).

Na závěr

Nerezové komíny mohou vytvářet zajímavý architektonický prvek u bungalovů, nízkopodlažních i vícepatrových domů – záleží na vašich potřebách, představách a vkusu. V současné době je přiznaná nerezová konstrukce moderním prvkem mnohých exteriérů i interiérů, který se perfektně hodí ke stavebním materiálům, kterými jsou například dřevo, cihly, ytong, beton či sklo.

Máte bungalov? Jak vyřešit komín?

Bungalov a komín? Může se zdát, že to nejde dohromady, a to hlavně z důvodu norem na výšku komínu a podobně, avšak opak je pravdou. Vždy existují možnosti, jak tuto problematiku vyřešit, a pokud komín ve svém bungalovu chcete, pak cestu jistě najdete.

Nerezový kouřovod s funkcí komínu

Prvním příkladem řešení komínu v bungalovech může být nerezový kouřovod s funkcí komínu. Tento kouřovod, případně komín, je zavěšený většinou ve vazníkové, dřevěné konstrukci. Vypadá pak, jako by stál přímo na kamnech.

Po fasádě či raději vnitřkem?

Mnoho lidí si klade otázku, zda vést nerezový komín po fasádě či raději vnitřkem budovy. Možné je samozřejmě obojí, a tak záleží spíše na vašich vysněných představách a finančních možnostech. Nerezový komín vedený po fasádě vychází levněji, protože není potřeba, aby jeho izolační vrstva byla tak silná, jako kdyby byl veden vevnitř. Je také jednodušší na stavbu, což značně snižuje celkové náklady. Pokud je komín veden vnitřkem budovy, je potřeba vyřešit navíc detaily prostupu stropní a střešní konstrukcí, které jsou zpravidla vyrobeny z hořlavého materiálu. Také nároky na bezpečnost jsou v tomto případě vyšší. Izolační vrstva komínu musí svou tloušťkou spolehlivě zabránit popálení členů domácnosti.

Ne každému se však líbí nerezové komíny, a tak se někteří lidé raději poohlížejí po komínu zděném. Omezenou výšku, která je daná typem stavby (bungalov), je třeba vykompenzovat správným výběrem krbových kamen, případně spalinovým ventilátorem. Buď se tedy vyberou kamna tak, aby svými vlastnostmi vyhovovala i nižšímu komínu, anebo se na vrchol komínu přidá ještě navíc spalinový ventilátor, který pro komín zajistí potřebný tah.

Podle legislativy má mít komín minimálně 5 metrů, avšak jeho výšku lze upravit, pokud je to podloženo správně provedenými výpočty. Také minimální průměr průduchu (145 mm) lze změnit, pokud je výpočtem dokázáno, že může být i menší. Tyto propočty se pak přidávají k podkladům pro kolaudaci domu.

Měření vlhkosti palivového dřeva

V případě zájmu provádíme v rámci běžné prohlídky komínu také měření vlhkosti palivového dřeva. Pro tento účel používáme jeden ze dvou přístrojů značky Wöhler pro orientační měření vlhkosti anebo přístroj značky Testo pro přesné určení vlhkosti palivového dřeva. Pro naše klienty je tato služba zdarma.

Proč vlastně měřit vlhkost palivového dřeva?

Vždy je dobré vědět, jak kvalitní dřevo máte k dispozici. Obecné doporučení je, že by vlhkost palivového dřeva neměla přesáhnout 20 %. A samozřejmě by měla odpovídat informacím uvedeným od výrobce spotřebiče.  Naše měření vlhkosti palivového dřeva je tedy i jakousi kontrolou kvality zboží.

Vlhké dřevo neposkytuje efektivní účinnost při topení jako to dobře vysušené. Energie, která se v případě suchého dřeva rovnou přeměňuje na teplo, musí v případě vlhkého materiálu nejdříve vytvořit vodní páru. Může se pak stát, že celková spotřeba palivového dřeva stoupne až o 30 %. A to je číslo, které na celkovém vyúčtování za topení jistě poznáte.

Nejde však pouze o účinnost topení, ale také o zanášení komínu. Vodní pára, která se při spalování uvolňuje, na sebe navazuje saze. Výsledkem je pak komín, který je pokrytý dehtem. Takový komín  má velmi špatný tah, je potřeba jej častěji čistit.

V neposlední řadě vlhké palivové dřevo způsobuje černý kouř, který špiní skelní tabulky a obtěžuje vás i sousedy ve vašem okolí. Proto neváhejte využít našich znalostí a přístrojů, které vlastníme a nechte si vlhkost palivového dřeva od nás zkontrolovat.